ข่าวประชาสัมพันธ์

แปดริ้ว:สร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี ๒๕๖๑

แปดริ้ว:สร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปี ๒๕๖๑

วันนี้ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายจักรพันธ์  ตระการศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนายธงชัย  ธนสถิตย์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ กล่าวรายงาน เป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๗๗ คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บรรยายให้ความรู้การใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศ และการใช้ข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการป้องกันภัยคุกคามจากไวรัสต่าง ๆ ณ ห้องทับทิม โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)