ข่าวประชาสัมพันธ์

แปดริ้ว:อัปเดท จนท.พช.จัดทำสารสนเทศชุมชน

แปดริ้ว:อัปเดท จนท.พช.จัดทำสารสนเทศชุมชน

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๐ นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ รกท.พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายธงชัย ธนสถิตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด โดยมีนักวิชาการรับผิดชอบงานสารสนเทศฯ กลุ่มงาน/ฝ่าย และระดับอำเภอ ร่วมดำเนินการจำนวน ๒๕ คน โดยได้แนะนำการใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชน ณ ห้องมรกต โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)