ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด

การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)