ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชฺมตรวจติดตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน มกราคม 2561

ประชฺมตรวจติดตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน มกราคม 2561

9 ม.ค. 61 เวลา 14.00 น. นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 3 และ 13 ประชฺมตรวจติดตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี รกท.พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรายงานผลตามประเด็นตรวจ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)