ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 ม.ค. 61 เวลา 07.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายถาวร เทพสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นายชูชาติ เอี่ยมวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)