ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

สำนักงานพัฒนาชุมชนกำหนดประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ปี 2561 โดยมีนายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรี้ยง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)