ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว: ประชุมผู้บริหาร นักวิชาการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

@แปดริ้ว: ประชุมผู้บริหาร นักวิชาการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันนี้ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐น.ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานประชุมคณะผู้บริหาร(พัฒนาการอำเภอ) นักวิชาการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงข้อราชการที่สำคัญของรัฐบาล/งานสำคัยของจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และงานอื่น ๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)