ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.จ.ฉะเชิงเทรา

@แปดริ้ว:ส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น.(๓ พ.ค.๖๒) นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ในการนี้นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ ได้รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามสรุปผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)ในระดับจังหวัด ข้อมูลการสมัครเข้าเป็นสมาชิก กอช.เดือน เมษายน ๒๕๖๒ ของแต่ละอำเภอ และปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนออมแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา.

(Visited 1 times, 1 visits today)