ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:Kick off หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ”มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

@แปดริ้ว:Kick off หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ”มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

@แปดริ้ว:Kick off หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ”มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เช้านี้เวลา๐๙.๓๐น.(๗พค.๖๒)นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรากำหนดเป้าหมายดำเนินการอำเภอละ ๑ หมู่บ้าน รวม ๑๑ หมู่บ้าน และในวันนี้เป็นการดำเนินงานในหมู่บ้านแรกของจังหวัด เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และโครงการจิตอาสา” เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หล่อหลอมคนในชาติเกิดความรักความผูกพันในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อย่างยั่งยืนสืบไป ณ บ้านหนองปรือ หมู่ ๑๔ ต. เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา.

(Visited 1 times, 1 visits today)