ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

@แปดริ้ว:ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

@แปดริ้ว:ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
เช้านี้(๘พค.๖๒) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายอำนวยการ/นักวิชาการฯ ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาขุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เพื่อรับทราบงานสำคัญของรัฐบาล นโยบาย/แนวทางการบริหารงาน/งบประมาณ ปี ๒๕๖๒ โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์กรมฯ โดยมีท่านนิสิต จันทร์สมวงค์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานฯ ผ่านระบบทีวี พช. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.

(Visited 1 times, 1 visits today)