ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ผต.ติดตามงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน

@แปดริ้ว:ผต.ติดตามงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน

@แปดริ้ว:ผต.ติดตามงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน
เมื่อเร็วๆ นี้…นางสาวชนมนัฐ รอดบุญธรรม ผต. กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายอำนวยการและนว.พช. ร่วมประชุมฯ ซึ่งได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจ ดังนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop กลุ่ม D การเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ (ไตรมาส ๓-๔)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ”มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โครงการคัดสรรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(นตผ.) การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๖๒ และปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา.

(Visited 1 times, 1 visits today)