ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ผต.ลงพื้นที่ติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

@แปดริ้ว:ผต.ลงพื้นที่ติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

@แปดริ้ว:ผต.ลงพื้นที่ติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เมื่อเร็ว ๆ นี้ :นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายถาวร เทพสุวรรณหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และนักวิชาการฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารจัดการชุมชน ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด.

(Visited 1 times, 1 visits today)