ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย(OTOP:OPC) ปี ๒๕๖๒

@แปดริ้ว:การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย(OTOP:OPC) ปี ๒๕๖๒

วันนี้(๑๕พ.ค.๖๒) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๖๒(OTOP Product Champion :OPC) ปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรฯ จำนวนมากกว่า ๑๘๐ ผลิตภัณฑ์ จำนวน ๕ ประเภท ได้แก่ ๑)ประเภทอาหาร ๒)ประเภทเครื่องดื่ม ๓)ประเภทเครื่องแต่งกาย ๔)ประเภทของที่ระลึก และ๕)ประเภทสมุนไพร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีเด่นระดับ ๓ – ๕ ดาว ซึ่งในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดสรรฯ ต่อไป.

(Visited 1 times, 1 visits today)