ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

@แปดริ้ว:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

@แปดริ้ว:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ฉะเชิงเทรา
เมื่อเวลา ๑๓.๐๐น.(๕มิ.ย.๖๒) นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยนายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รกท.พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะเลขานุการ ได้รายงานผลการประชุมที่ผ่านมาและได้ดำเนินการตามวาระเพื่อติดตามเร่งรัดกรณีสมาชิกค้างชำระหนี้ การพิจารณาโครงการเงินกู้ยืมเงินหมุนเวียน เงินอุดหนุนให้สมาชิก(ทุนให้เปล่า) และการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา.

(Visited 1 times, 1 visits today)