ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ประชุมเตรียมพร้อมการสอบคัดเลือกอาสาพัฒนา(อสพ.)รุ่นที่ ๗๑

@แปดริ้ว:ประชุมเตรียมพร้อมการสอบคัดเลือกอาสาพัฒนา(อสพ.)รุ่นที่ ๗๑

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.(๗มิ.ย.๖๒)นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ข้อเขียน)ในวันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคารเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนด และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา.

(Visited 1 times, 1 visits today)