ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ประชุมผู้บริหาร นักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

@แปดริ้ว:ประชุมผู้บริหาร นักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

@แปดริ้ว:ประชุมผู้บริหาร นักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
เมื่อเวลา ๑๓.๓๐น.นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ หน.กง.สารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานประชุมผู้บริหาร นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ สาระสำคัญได้แก่ การดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดจากที่ประชุมหรมหารจังหวัด การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ การติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนหมู่บ้านแลชุมชนเมือง ทีมขับเคลื่อนกองทุนชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) และการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส ๓-๔ และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา.

(Visited 1 times, 1 visits today)