ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ปฏิบัติการคลีนิคสร้างสุขกองทุนชุมชน(MOVE FOR FUND TEAM)

@แปดริ้ว:ปฏิบัติการคลีนิคสร้างสุขกองทุนชุมชน(MOVE FOR FUND TEAM)

@แปดริ้ว:ปฏิบัติการคลีนิคสร้างสุขกองทุนชุมชน(MOVE FOR FUND TEAM)
วันนี้(๙ มิถุนายน ๒๕๖๒) กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชน ด้านการบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา กิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการคลีนิคสร้างสุขกองทุนชุมชน (MOVE FOR FUND TEAM) มีคณะกรรมการกองทุนชุมชน ประกอบด้วย กองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมโครงการจำนวน ๔๔ คน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกองทุนชุมชนจากกรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และนักวิชาการรับผิดชอบกองทุนชุมชนระดับจังหวัด ร่วมเป็นวิทยากรสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน การจัดทำแผนปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการของกองทุนเป้าหมาย ให้มีการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา.

(Visited 1 times, 1 visits today)