ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

@แปดริ้ว:รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

@แปดริ้ว:รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
เมื่อเวลา ๐๙.๐๐น.นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ หน.กง.สารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายอำนวยการ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ผ่านระบบทีวี พช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา.

(Visited 1 times, 1 visits today)