ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว: ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านระบบConference

@แปดริ้ว: ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านระบบConference

@แปดริ้ว: ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านระบบConference ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา.

(Visited 1 times, 1 visits today)