ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:อบรมวิทยากรกองทุนออมแห่งชาติ(กอช.) ระดับอำเภอ

@แปดริ้ว:อบรมวิทยากรกองทุนออมแห่งชาติ(กอช.) ระดับอำเภอ

@แปดริ้ว:อบรมวิทยากรกองทุนออมแห่งชาติ(กอช.)ระดับอำเภอ
เมื่อเวลา ๐๙.๐๐น.นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานเปิดการอบรมโครงกสนสนับสนุนการจัดอบรมวิทยากรกองทุนออมแห่งชาติ ระดับอำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายฐากูร ชาวนะพงษ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะเลขานุการฯ รายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ
ในการนี้นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอภินันท์ เกิดสุข รก.หน.กง.ส่งเสริมฯ และนว.พช.ที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการ ณ ห้องประชุมมรุพงษืศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา.

(Visited 1 times, 1 visits today)