ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดิ้ว:พิธีมอบเงินขวัญถุง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”ปี ๒๕๖๒

@แปดิ้ว:พิธีมอบเงินขวัญถุง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”ปี ๒๕๖๒

เช้านี้(๑๔ส.ค.๖๒) ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหัดฉะเชิงเทรา  
นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ กองทุน ให้แก่ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ผวจ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหายาเสพติด เป็นภัยที่ร้ายแรง การป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ต้องร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมเป็นพลังของแผ่นดินที่เข้มแข็ง ร่วมกันขยายผลกองทุนแม่ฯให้คลอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป.

(Visited 1 times, 1 visits today)