ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

@แปดริ้ว:ประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

@แปดริ้ว:ประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)