ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยผ่านระบบVDO Conference

@แปดริ้ว:ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยผ่านระบบVDO Conference

@แปดริ้ว:ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยผ่านระบบVDO Conference
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจาก ๑๑ อำเภอ ร่วมประชุมรับฟังโครงการอาหารปลอดภัย โดยกลไกประชารัฐ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นเน้นหนักในปี ๒๕๖๒ โดยกลไกประชารัฐ ได้แก่ ด้านเกษตรกร ด้านแปรรูป และด้านการท่องเที่ยว ให้มีการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ OTOP มีมาตรฐาน และการนำนักท่องเที่ยวสู่ชุมชน ให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น.

(Visited 1 times, 1 visits today)