ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ห้องประชุมศูนย์อาเซียน>รับฟังการมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

@แปดริ้ว:ห้องประชุมศูนย์อาเซียน>รับฟังการมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

@แปดริ้ว:ห้องประชุมศูนย์อาเซียน
เช้านี้(๒๙ ส.ค.๖๒)นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังการมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(VCS)จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในการนี้นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมรับฟังดังกล่าว ด้วย.

(Visited 1 times, 1 visits today)