ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

@แปดริ้ว:ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

@แปดริ้ว:ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
( ๑๒ กย.๖๒) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ ฝ่ายอำนวยการ และนักวิชาการฯ ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงค์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อให้ผู้บริหารระดับจังหวัดได้รับทราบนโยบาย แนวทาง การขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน และกิจกรรมอื่นๆ ผ่านระบบทีวี พช.

(Visited 1 times, 1 visits today)