ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด(ศอช.จ.)

@แปดริ้ว:ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด(ศอช.จ.)

@แปดริ้ว:ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด(ศอช.จ.)
(๑๓ กย.๖๒) ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียน ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานประชุมคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด(ศอช.จ.) โดยมีประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน(ศอช.) อำเภอ ๑๑ อำเภอ เข้าร่วมประชุม ในการนี้นายปัณณธร ล่ามแขก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ได้รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ด้วย.

(Visited 1 times, 1 visits today)