ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ร่วมกิจกรรม พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเศกและงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๒

@แปดริ้ว:ร่วมกิจกรรม พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเศกและงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๒

( ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒) ณ บริเวณโถงหน้ามุข ชั้น ๑ และบริเวณหน้าศาลาจตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมนักวิชาการฯ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักกระโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเศก และเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๒ โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฯ.

(Visited 1 times, 1 visits today)