ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

@แปดริ้ว:ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

@แปดริ้ว:ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
(๒๖ กย.๖๒) นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและแนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา.

(Visited 1 times, 1 visits today)