ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

@แปดริ้ว:ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

@แปดริ้ว:ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ ๒๗ กย.๖๒ นายพิชัย อธิเกียรติ รองประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ในการนี้นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ ได้สรุปผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานของคณะทำงาน (D ๑-D ๖ )และ(E ๑-E ๖) การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๑ และการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียน ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา.

(Visited 1 times, 1 visits today)