ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:พช.แปดริ้วจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒

@แปดริ้ว:พช.แปดริ้วจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒

@แปดริ้ว:พช.แปดริ้วจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒
เช้านี้(๑ ตค.๖๒) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๓ และเชิดชูเกียรติข้าราชการ ผู้นำองค์กรเครือข่ายดีเด่นในงานพัฒนาชุมชน มีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฯ มีกิจกรรมอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบ ๕๗ ปี พร้อมมอบโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการดีเด่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในการนี้นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา.

(Visited 1 times, 1 visits today)