ข่าวประชาสัมพันธ์

@ฉะเชิงเทรา>>แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร> ผวจ.แถลงข่าวการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปีจังหวัด ปี ๒๕๖๒

@ฉะเชิงเทรา>>แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร> ผวจ.แถลงข่าวการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปีจังหวัด ปี ๒๕๖๒

@ฉะเชิงเทรา>>แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร> ผวจ.แถลงข่าวการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปีจังหวัด ปี ๒๕๖๒
เช้านี้ (๕ พย.๖๒) ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา: นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกลยุทธ์ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้กำกับการสถานีตำรวจจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปีของจังหวัด ปี ๒๕๖๒ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหาร และสวนสาธารณะหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย ๑.การแสดงมหกรรมดนตรีไทย ๒.การแข่งขันประเพณีแข่งเรือพาย ๓.การแสดงมหกรรมดนตรีสากล ๔.การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP /ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการละเล่นอื่นๆ อีกมากมาย
ในการนี้นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ประกอบการชุมชน นำผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าร่วมจัดแสดง ณ เวทีแถลงข่าว ด้วย.

(Visited 1 times, 1 visits today)