ข่าวประชาสัมพันธ์

@ฉะเชิงเทรา;แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร;ยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

@ฉะเชิงเทรา;แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร;ยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

@ฉะเชิงเทรา;แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร;ยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
วันนี้ (๗ พ.ย.๖๒) นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี และทีมวิทยากร ที่มาจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายกร่วมกิจกรรม ในการนี้ นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมพิธีเปิดงาน และผู้ประกอบการโอทอป ร่วมจัดนิทรรศการ ดังกล่าว.

(Visited 1 times, 1 visits today)