ข่าวประชาสัมพันธ์

@ฉะเชิงเทรา:แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร: >>เริ่มแล้ว!! งานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๒>>

@ฉะเชิงเทรา:แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร: >>เริ่มแล้ว!! งานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๒>>

@ฉะเชิงเทรา:แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร:
>>เริ่มแล้ว..งานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๒>>
(๘ พ.ย.๖๒) ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร : นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน พ่อค้า /ประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๒ เริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหาร และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการจำหน่ายสินค้าโอทอปของดีของจังหวัด สินค้าอื่นๆ มากมาย วงดนตรีจากนักร้องชื่อดังและการละเล่นตลอดทุกคืน.

(Visited 1 times, 1 visits today)