ข่าวประชาสัมพันธ์

@ฉะเชิงเทรา:แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร: >รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ผ่านระบบทีวี พช.>

@ฉะเชิงเทรา:แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร: >รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ผ่านระบบทีวี พช.>

@ฉะเชิงเทรา:แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร: >รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ผ่านระบบทีวี พช.>
เช้านี้(๑๔ พย.๖๒) ;นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เพื่อรับทราบข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน มีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานฯ โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ TV พช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา.

(Visited 1 times, 1 visits today)