ข่าวประชาสัมพันธ์

@ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ >> รับฟังการประชุม Morning Brief กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบทีวี พช.>

@ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ >> รับฟังการประชุม Morning Brief กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบทีวี พช.>

>> รับฟังการประชุม Morning Brief กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบทีวี พช.>
เช้านี้(๑๘ พ.ย. ๖๒) ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา : ;นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรับฟังการประชุม Morning Brief กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรับทราบข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน มีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานฯ โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ TV พช.

(Visited 1 times, 1 visits today)