ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา เดินหน้าป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือโควิด-19

จังหวัดฉะเชิงเทรา เดินหน้าป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือโควิด-19

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบแอลกอฮอล์ล 95% ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ และขอขอบคุณสรรพสามิตจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณสำนักงานและศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)