ข่าวประชาสัมพันธ์

@ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ >> รับฟังการประชุม Morning Brief กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบทีวี พช.>

@ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์>>พิจารณาอนุมัติงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๒>>