ข่าวประชาสัมพันธ์

@แปดริ้ว:พช.แปดริ้ว ร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Charity Run 2019) ในวันพรุ่งนี้ (22 กันยายน 2562) ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก