ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding