บริการของเรา

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการสอบ อสพ รุ่น 7005062017122926

(Visited 1 times, 1 visits today)