ติดต่อเรา


ที่ตั้ง                               ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเลขโทรศัพท์       0 3851 1239

โทรสาร                         0 3851 1239

E-Mail                           cddpadrewcenter@gmail.com

แผนที่การเดินทาง        แผนที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

เว็บไซต์หน่วยงาน        https://chachoengsao.cdd.go.th/   

 

(Visited 1 times, 1 visits today)