ข่าวประชาสัมพันธ์

@ฉะเชิงเทรา:แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร : พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๒ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

@ฉะเชิงเทรา:แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร : พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๒ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

@ฉะเชิงเทรา:แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร : พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๒ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วันที่ ๙พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา:ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๒ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ในการนี้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะฯ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผต.ราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสตรีจังหวัดฉะเชิงเทราและแขกผู้มีเกียรติฯ ร่วมพิธีฯ มีผู้บริจาคร่วมถวายพระราชกุศล เป็นยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๐๙๙,๙๙๙.-บาท.

(Visited 1 times, 1 visits today)