ข่าวประชาสัมพันธ์

สพจ.ฉะเชิงเทรา คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น และกิจกรรมกรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

สพจ.ฉะเชิงเทรา คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น และกิจกรรมกรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

🩸 แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร 🩸
👍สพจ.ฉะเชิงเทรา คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น และกิจกรรมกรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563👌
🌼🌼วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประเมินคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 พร้อมด้วยนางวิลัยลักษณ์ ม่วงงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศพช.ชลบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการ ฯ พิจารณาคัดเลือกกิจกรรม ดังนี้
1. โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. ข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น
2.1 ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน ได้แก่ นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
2.2 ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นางสาวพิชชญนันท์ เลิศพิริยะพัฒน์ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอคลองเขื่อน
2.3 ประเภทนักวิชาการ ได้แก่ นายชัยวุฒิ ชูแสง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
2.4 ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นายสมเกียรติ คำแพ่ง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
🌼โดยนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับและแนะนำผู้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดฯ แต่ละประเภท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ฯ ตลอดจนรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน และให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมินคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในการนี้ผู้ตรวจราชการกรมฯ และคณะกรรมการฯ ได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงาน พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการประเมิน

(Visited 1 times, 1 visits today)