ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในห้วงวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาป้องกันโรคที่เกิดจากยุง

ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในห้วงวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาป้องกันโรคที่เกิดจากยุง

🅰️ วันนี้ (10 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายฐากูร. ชวนะพงษ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในห้วงวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ย่านการค้า/ตลาดชุมชน) และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาป้องกันโรคที่เกิดจากยุง  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

🅱️ ในการนี้ นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวปฏิญาณตน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” หลังจากนั้นได้แยกย้ายกันปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดทำความสะอาด บริเวณโดยรอบตลาดเทศบาลสนามชัยเขต หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต และร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลคู้ยายหมี ซึ่งอำเภอสนามชัยเขตเป็นอำเภอที่มีการติดตามการควบคุมและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)