ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.แปดริ้ว รวมพลังบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

พช.แปดริ้ว รวมพลังบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา   ดำเนินโครงการเพื่อรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ ภายใต้โครงการ “ “รวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายภาคี ประชาชนทั่วไป และข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้างในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย เครือข่ายผู้นำชุมชน ร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะ ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางอนันตยา พรชูตรง นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง พร้อมด้วยคณะกรรมการและ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง ให้การต้อนรับ และมีผู้สมัครใจเข้ารับบริจาค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้  จำนวน 180 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการพัฒนาชุมชน จำนวน 25 ราย ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร จำนวน 103 ราย ประชาชนทั่วไป จำนวน 52  ราย  ซึ่งได้ทำการคัดกรองและสามารถบริจาคได้  จำนวน 85 ราย จำนวนโลหิตที่บริจาค 38,250 ซีซี

นอกจากนี้ มีผู้ประสงค์ จะบริจาคร่างกาย อวัยวะ และดวงตา จำนวน 5 ราย

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)