ข่าวประชาสัมพันธ์

⚡️⚡️กรมการพัฒนาชุมชน ประชุม พจ. พื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่า

⚡️⚡️กรมการพัฒนาชุมชน ประชุม พจ. พื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่า

☀️☀️วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่าพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พัฒนาการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
✳️วาระการประชุมที่สำคัญในวันนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยขอกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน (ส่วนกลาง) พัฒนาการจังหวัดพื้นที่ได้รับผลกระทบ พัฒนาการอำเภอพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ คณะกรรมการชุมชน 5 จังหวัด โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ และผู้นำหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่า
🌻🌻ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รายงานผลดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ ในหมู่บ้านคชานุรักษ์และหมู่บ้านที่ได้รับผลการกระทบจากช้างป่า ของจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแปลงยาว อำเภอสนามชัยเขต อำเภอท่าตะเกียบ จำนวน 73 หมู่บ้าน ซึ่งมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ และขออนุญาตจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ได้แก่ เต้าเจี้ยว ซีอิ้วขาว ผ้านุ่งไหมทอมือ โส๊ดละออ และผ้าขาวไหมทอมือ โส๊ดละออ

🦋สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา🦋

(Visited 1 times, 1 visits today)