ข่าวประชาสัมพันธ์

>>สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งบ้านคลองมะหาด เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงผึ้ง

>>สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งบ้านคลองมะหาด เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงผึ้ง

🐝🐝โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งบ้านคลองมะหาด ในวันที่สอง (8 กันยายน 2563) กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้ง บ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ฝึกภาคปฏิบัติในการเลี้ยงผึ้ง การเพาะขยายรัง การเพาะนางพญาผึ้ง การผลิตไขผึ้งจากแผ่นรัง วิธีการเพิ่มแผ่นคอนจากไขผึ้ง เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานในการสร้างความแข็งแรงให้กับรัง ฯลฯ ณ ฟาร์มผึ้งทวีโชค อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และในวันที่สาม (9 กันยายน 2563) ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งบ้านป่าก๋อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมสรุปผลการเรียนรู้การเลี้ยงผึ้ง
🐝🐝ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งบ้านคลองมะหาด ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมที่จะพัฒนาสร้างความมั่นคงเป็นอาชีพ สร้างรายได้ ทดแทนการทำเกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า 🐘
🔆สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)