ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดฉะะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศจังหวัดฉะะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่)001

(Visited 1 times, 1 visits today)