ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติข้าราชการ ผู้นำองค์กร เครือข่ายดีเด่น ในงานพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติข้าราชการ ผู้นำองค์กร เครือข่ายดีเด่น ในงานพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)