ข่าวประชาสัมพันธ์

🌟พช. ฉะเชิงเทรา ร่วมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง กำจัดวัชพืชและผักตบชวา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🌟พช. ฉะเชิงเทรา ร่วมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง กำจัดวัชพืชและผักตบชวา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

☀️วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณคลองนครเนื่องเขต หน้าวัดสว่างอารมณ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” พัฒนาลำน้ำลำคลอง กำจัดวัชพืชและผักตบชวา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายนายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางอังคณา จิตรวิไลย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดขยะมูลฝอยและกำจัดวัชพืช ผักตบชวา เพื่อให้บริเวณลำคลองมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด ทำให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก ชาวบ้าน 2 ฝั่งคลองสามารถใช้ประโยชน์จากลำคลองแห่งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)