ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัด นำเสนอข้อมูล TPMAP จังหวัดฉะเชิงเทรา

พัฒนาการจังหวัด นำเสนอข้อมูล TPMAP จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 109 แห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการใช้ข้อมูล TPMAP เป็นฐานข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมอบให้นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้นำเสนอข้อมูล และรายงานการใช้ข้อมูล เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)